Inwertery

CO TO JEST INWERTER?

urządzenia elektroniczne, które steruje pracą systemu fotowoltaicznego. Inwerter dokonuje konwersji prądu stałego wytwarzanego przez system fotowoltaiczny na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej inwerter odcina system fotowoltaiczny, uniemożliwiając w ten sposób dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci.

NASZA OFERTA

Oferujemy nowoczesne inwertery, czyli urządzenia elektroniczne umożliwiające sterowanie systemem fotowoltaicznym. Jego zadaniem jest konwersja prądu stałego, który wytwarzany jest przez system fotowoltaiczny na energię prądu przemiennego. Dzięki uzyskaniu odpowiednich parametrów energii, można nią zasilić urządzenia elektryczne i sieci elektroenergetyczne.
Inwerter pozwala również na odcięcie systemu w sytuacji, gdy awarii ulegnie sieć elektroenergetyczna. Dzięki temu wyprodukowana energia nie dotrze do sieci.